Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

Videozáznamy:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL

 

Na úvod některých přednášek se předvádějí různé fyzikální demonstrace.
Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit.

 

6. 10. 2016
464. přednáška
MUDr. Matěj Slovák (1. LF UK a VFN v Praze):
Transkutánní korekce lokální acidózy reboxovými proudy
aneb příspěvek FEL do světové fyzioterapie
13. 10. 2016
465. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Omyly a objevy nového milénia
20. 10. 2016
466. přednáška
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci):
Kvantové zpracování a přenos informace
27. 10. 2016
467. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
O věcech neobyčejně obyčejných II aneb z kuchyně do vesmíru
Po přednášce následuje křest stejnojmenné knihy
3. 11. 2016
468. přednáška
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL, ČVUT v Praze):
Elektrické orgány a elektrorecepce
aneb čím nás příroda neobdařila, a tak potřebujeme FEL
10. 11. 2016
469. přednáška
Ing. arch. Ivan Havlíček (Zlínská astronomická společnost):
Kupy galaxií aneb jak vypadají největší struktury ve vesmíru
17. 11. 2016
Státní svátek
24. 11. 2016
470. přednáška
RNDr. Mgr. et Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D., Kamil Stehlík, Ing. Radim Bělobrádek (SIAD Czech):
Úleva od bolesti za pomocí fyziky
1. 12. 2016
471. přednáška
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL, ČVUT v Praze):
365 dní ve fyzice
8. 12. 2016
472. přednáška
Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. (SÚJB):
Příběh uranu
15. 12. 2016
473. přednáška
prof, Ing. Jan Vrba, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Biologické účinky elektromagnetického pole
Další přednášky budou v letním semestru. První se připravuje na 23. února 2017.

 

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. – vedoucí katedry.

 


Aldebaran Homepage