Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IITEORETICKÁ FYZIKAVNPPLAZMAASTROFYZIKA
ASTRONOMICKÝ KURZELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

Učební komplety
Vybrané kapitoly z teoretické fyziky Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky, AGA (verze 2017, pdf, 26 MB). Učebnice obsahuje teoretickou mechaniku, kvantovou teorii a statistickou fyziku. V tištěné verzi vyšla v roce 2016. K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek.
Úvod do teorie plazmatu Petr Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu, AGA (verze 2017, pdf, 31 MB). Učebnice obsahuje dvousemestrální vysokoškolský kurz teorie plazmatu. V tištěné verzi vyšla v roce 2011. K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek.
Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu, verze 2017, pdf, 4 MB. Elektronické skriptum pro vysokoškoláky seznámenými se základy fyziky plazmatu. K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek.
Obecná relativita Petr Kulhánek: Obecná relativita,, verze 2017, pdf, 4 MB. Elektronické skriptum pro vysokoškoláky seznámenými s úvodním kurzem teoretické fyziky. K textu jsou zdarma dostupné nahrávky přednášek.
Fyzika 1 – teorie Petr Kulhánek: Fyzika 1 – teorie, elektronické skriptum, verze 2016, pdf, 6 MB
Fyzika 1 – semináře Petr Kulhánek: Fyzika 1 – semináře, elektronické skriptum, verze 2016, pdf, 1,5 MB
Astrofyzika Petr Kulhánek a kol.: Astrofyzika, komplex html stránek, poslední aktualizace 2017
Astrofyzika v příkladech Petr Kulhánek, Milan Červenka: Astrofyzika v příkladech, elektronické skriptum, verze 2012, pdf, 1 MB.1 MB
MIT: Elektřina a magnetizmus Kurz MIT: Elektřina a magnetizmus, česká lokalizace 2006, html/pdf
Staré stránky a materiály Další materiály, které nejsou aktualizovány: Petr Kulhánek: Teoretická mechanika, Kvantová teorie, Statistická fyzika. Tuto trojici skript dnes nahrazuje učebnice Vybrané kapitoly z teoretické fyziky. Pavel Kubeš: Magnetohydrodynamika, Impulzní silnoproudé výboje a jejich diagnostika. Petr Kulhánek, Miroslav Horký a kol.: Laboratorní moduly (html), Petr Kulhánek: Fyzika 2 (staré html, 2001)
Nahrávky přednášek
Nahrávky cyklů přednášek Prostor s kvalitními nahrávkami cyklů různých vysokoškolských přednášek 
Fyzika II Petr Kulhánek: Fyzika II, nahrávky přednášek z roku 2017
Teoretická mechanika Petr Kulhánek: TF1 Teoretická mechanika, nahrávky přednášek z roku 2016
Kvantová teorie Petr Kulhánek: TF2 Kvantová teorie, nahrávky přednášek z roku 2015
Statistická fyzika Petr Kulhánek: TF3 Statistická fyzika, nahrávky přednášek z roku 2015
Obecná relativita Petr Kulhánek: TF4 Obecná relativita, nahrávky přednášek z roku 2016
Teorie plazmatu I Petr Kulhánek: Teorie plazmatu 1, nahrávky přednášek z roku 2015
Teorie plazmatu II Petr Kulhánek: Teorie plazmatu 2, nahrávky přednášek z roku 2016
Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek: Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu, nahrávky přednášek z roku 2017

Aldebaran Homepage