Studium Studium

FYZIKA IFYZIKA IITEORETICKÁ FYZIKAVNPPLAZMAASTROFYZIKA
ASTRONOMICKÝ KURZELEKTŘINA A MAGNETIZMUS (MIT)MODULYSTŘEDNÍ ŠKOLY

Nahrávky přednášek
Nahrávky cyklů přednášek Prostor s kvalitními nahrávkami cyklů různých vysokoškolských přednášek 
Fyzika II Petr Kulhánek: Fyzika II, nahrávky přednášek z roku 2017
Teoretická mechanika Petr Kulhánek: TF1 Teoretická mechanika, nahrávky přednášek z roku 2016
Kvantová teorie Petr Kulhánek: TF2 Kvantová teorie, nahrávky přednášek z roku 2015
Statistická fyzika Petr Kulhánek: TF3 Statistická fyzika, nahrávky přednášek z roku 2015
Obecná relativita Petr Kulhánek: TF4 Obecná relativita, nahrávky přednášek z roku 2016
Teorie plazmatu I Petr Kulhánek: Teorie plazmatu 1, nahrávky přednášek z roku 2015
Teorie plazmatu II Petr Kulhánek: Teorie plazmatu 2, nahrávky přednášek z roku 2016
Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek: Vybrané kapitolxy z fyziky plazmatu, nahrávky přednášek z roku 2017
Učební komplety
Úvod do teorie plazmatu Petr Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu, AGA (verze 2017, pdf, 31 MB)
Fyzika 1 Petr Kulhánek: Fyzika 1, skriptum, (verze 2016, pdf, 6 MB)
Fyzika 1 Petr Kulhánek: Fyzika 1 – semináře, skriptum, (verze 2016, pdf, 1,5 MB)
Mechanika Petr Kulhánek: TF1 Teoretická mechanika, skriptum, pdf, 1 MB
Kvantová teorie Petr Kulhánek: TF2 Kvantová teorie, skriptum, pdf, 1 MB
Statistická fyzika Petr Kulhánek: TF3 Statistická fyzika, skriptum, pdf, 1 MB
Obecná relativita Petr Kulhánek: TF4 Obecná relativita, skriptum, pdf, 8 MB
Astrofyzika Petr Kulhánek a kol.: Astrofyzika, komplex html stránek
Astrofyzika – cvičení Petr Kulhánek, Milan Červenka: Astrofyzika semináře, skripta, pdf, 1 MB
Magnetohydrodybanika Pavel Kubeš: Magnetohydrodynamika, skripta, pdf, 1 MB
Výboje Pavel Kubeš: Impulzní silnoproudé výboje a jejich diagnostika, skripta, pdf, 2 MB
Elektřina a magnetizmus Kurz MIT: Elektřina a magnetizmus, česká lokalizace, html/pdf
Laboratorní moduly Petr Kulhánek, Miroslav Horký a kol.: Laboratorní moduly, komplex html stránek
Fyzika 2 - staré stránky Petr Kulhánek: Fyzika 2, staré html stránky z roku 2001

Aldebaran Homepage